آرشیو برچسب های: راهکارهای عملی رسیدن به اهداف

سازندگان شانسهای طلایی

آنچه درباره شانس به وفور می‌شنویم : احمد در زندگی شانس آورد که پدرش ثروتمند بود،  علی دایی شانس داشته که تیم‌های مقابلشان آنقدر ضعیف بود و توانست بیشترین گل ملی را در دنیا به ثمر برساند.  دوستم حمید شانس آورد که دختر ثروتمندی را گرفت.  بیل گیتس شانس آورد که در آمریکا به دنیا […]