Tag Archives: دوچرخه سواری از خمیر تا بستک

شفای ذهن و جسم قسمت هشتم

سفرنامه بستک با دوچرخه (۱) خروج از دامنه‌ی امن و پرواز فرا ذهن . برنامه و اجرای ۳۵۰ کیلومتر دوچرخه سواری در مسیر پرشیب و سربالایی. در ادامه تولید محتوای ماهانه ی سایت دنیای سپاس در اسفند ماه ۱۴۰۰ پس از اجرای دو استقامتی ژئوپارک تریل قشم و تولید محتوای آن در جهت خروج از […]