آرشیو برچسب های: دوئل اثر آنتوان چخوف

تحلیلی کوتاه بر کتاب دوئل

تحلیلی کوتاه بر کتاب دوئل و زندگی نامه ی آنتوان چخوف نویسنده ی کتاب دوئل یکی از تعداد معدود داستان بلند آنتوان چخوف (۱۸۶۰-۱۹۰۴ تاگانروگ-شوروی) است که صاحب نظران او را یکی از بهترین نویسنده ی داستان کوتاه دنیا می دانند. کتاب دوئل تصویر آشفتگی روحی روسها در پایان قرن گذشته را نشان می دهد. […]