آرشیو برچسب های: دنیای سپاس

انسان شگفت انگیزی که همواره توانمندی خود را فراموش می کند

دو وجه متضادی که انسان می تواند با تعادل آن شگفتی بیافریند.. در عجبم که برای رسیدن به قله‌های رفیع و خلق شاهکارهای بدیع به تمام انسانها قدرت و انرژی فوق تصور بخشیده شده(و لقد کرمنا بنی ادم..) …. اما اکثر ماها آن را نمی بینیم و به باور آن نمی‌رسیم و عجیبتر اینکه امروز […]

بذر ایمان

مرور باورهای اساسی ☘☘☘ با ذهنی آماده دعا کنیم ??? تنها دعا کردن کافی نیست. باید برای رسیدن به خواسته ی خود آمادگی نیز داشته باشیم. یکی از پیامبران الهی می گوید: «هرگاه دعا می کنید، بدانید و باور داشته باشید که به آن خواهید رسید.» ? پس مطمئن باشید که با سه اصل اعتماد ، […]