آرشیو برچسب های: درمان زانو درد، سلامت جسم و روح

شفای ذهن و جسم قسمت پنجم

تجربه ی زانو درد (سفتی زیر زانو ، سفتی و گرفتگی عضلات ساق پا، ورم ساق پا، ورم مچ پا، و ورم بالای زانوی پای دیگر) چالش این دردها در ماه گذشته و آموختنی های آن…. از آنجا که در سال‌های اخیر بیماری و دردهای متفاوتی را به عنوان چالش جهت یافتن نشانه ها و […]