آرشیو برچسب های: دانلود کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

بنویس تا اتفاق بیفتد

بخشی از کتاب بنویس تا اتفاق بیافتد این ها برخی از افکاری هستند که ممکن است به ذهن شما هم خطور کنند. از نوشتن بیزارم. این نوع نوشتن چه فرقی دارد؟( نگاه کنید به فصل ۱) نمی دانم چه می خواهم. (نگاه کنید به داستان مارک، فصل ۲) اگر… چی؟ اگر …چی؟ اگر….؟ اگر به […]