آرشیو برچسب های: دانلود مدیر یک دقیقه ای، مدیریت زمان، کنت بلانچارد

کتاب مدیر یک دقیقه ای

مقدمه کتاب ما از منظر علوم پزشکی و علوم رفتاری مطالعات و بررسی های فراوانی داشته ایم تا ببینیم انسانها چگونه می توانند با دیگران به بهترین شکل ممکن کار کنند و تعامل داشته باشند و این کتاب کم حجم نتیجه آموخته های فراوان ما از این مطالعات و بررسی ها است. منظور ما از« […]