آرشیو برچسب های: خلاصه کتاب تئوری انتخاب

تئوری انتخاب

نگاه به درون خود و انتخاب بهتر خود جهت حل تعارضات رفتاری با افراد یا واقعیت درمانی نظریه ای است که با عنوان « تئوری انتخاب» تحت کتابی به همین نام توسط ویلیام گلاسر نوشته و موسسه ای با همین نام بنیان گذاری شده و از دهه ۱۹۷۰ میلادی در آمریکا فعالیت می کند. دکتر […]