آرشیو برچسب های: خلاصه کتاب انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا

برداشتی اجمالی و تحلیلی کوتاه بر کتاب انسان در جستجوی معنا نویسنده : دکتر  ویکتور امیل فرانکل روانپزشک و عصب شناس اتریشی( ۱۹۹۷- ۱۹۰۵ وین) کتاب انسان در جستجوی معنا ایده ی دکتر فرانکل در روانشناسی به عنوان مکتب سوم روان روانشناسی ویَن به نام لوگوتراپی یا معنادرمانی و بر اساس این جمله از نیچه : […]