آرشیو برچسب های: خلاصه کتاب اثر سایه

اثر سایه قسمت سوم

فقط نور می‌تواند سایه را بیرون کند نویسنده : مارین ویلیامسون مارین ویلیامسون : مدرس استاد و فعال معنوی و اخیرا سیاستمدار حزب دموکرات دارای ۶ کتاب پرفروش نیویورک  تایمز (اشک برای پیروزی ، بازگشت به عشق، یک سال معجزه، قانون جبران خسارت الهی، هدیه تغییر و …) آگاهی بشر به چراغی خاموش نشدنی می […]

اثر سایه قسمت دوم

کوتاهی بر بخش دوم کتاب اثر سایه با عنوان “سازش با خود ،دیگران و جهان” نویسنده : دبی فورد ( ۱۹۵۵ -۲۰۱۳)آمریکا نویسنده، مدرس ،سخنران انگیزشی که بیشترین شهرت او بخاطر کتاب نیمه ی تاریک جویندگان نور است که توسط نیویورک‌ تایمزدر سال ۱۹۹۸ با کمک روانشناسی مدرن و دستورالعمل‌های معنوی به چاپ رسیده است […]