آرشیو برچسب های: خدا حقیقتی در وجود انسان

خدا حقیقتی در وجود انسان

☘☘☘ درتاریخ طولانی حکومت های استبدادی و دیکتاتور مشاهده کرده ایم که نفرت ،توسط انسانهایی که خودشان احساس نفرت می کردند به دیگران انتقال یافته است . ? هنگامی که استادان الهی و معنوی به ما آموزش می دهند همه ی آنها بدون استثنا می فرمایند که عشق هرگز شکست نمی خورد .کافی است به […]

خدا حقیقتی در وجود انسان

انسان برای دیدن چهره اش به آب رونده نگاه نمیکند ،به آب ایستاده روی میکند ،زیرا آنچه که خود آرام است میتواند آرامش رابه دیگران برساند.* “چوانک تسه” « انی ما اخاف علی امتی الفقر ولکن اخاف علیهم سوئ التدبیر» چهار مرحله عشق (۴گام عشق) -مرحله اول: فکر نکردن محض به گذشته و آینده.،احساس را […]