آرشیو برچسب های: خداوند آرامش است

خداوند آرامش است…

دومین ویژگی خداوند که ما می توانیم با رسیدن به آن به خالق بی همتا نزدیک شویم، آرامش است .. خداوند آرامش است خداوند در یکی از آیه های عهد قدیم می فرماید :” آرام باشید تا مرا که خدای شما هستم را دریابید .”⚡اگر آشفته و مضطرب باشید هرگز خداوند را در نمی یابید […]