آرشیو برچسب های: حال خوب چیست؟

راه های رسیدن به احساس خوب هفته پنجم

راه کسب حال و احساس خوب مُلک و مالکیت و مالک کلماتی هستند که بیشترین کاربردشان در شان خداوند متعال نمود پیدا می کند . مالک یوم الدین – تبارک الذی بیده الملک و هو علی – بیده الملوک کل شی از جمله آیات قرآنی هستند که نسبت مالکیت اصلی را به تنهایی یکتایی واحد […]