آرشیو برچسب های: باورهای اساسی

بذر ایمان

مرور باورهای اساسی ☘☘☘ با ذهنی آماده دعا کنیم ??? تنها دعا کردن کافی نیست. باید برای رسیدن به خواسته ی خود آمادگی نیز داشته باشیم. یکی از پیامبران الهی می گوید: «هرگاه دعا می کنید، بدانید و باور داشته باشید که به آن خواهید رسید.» ? پس مطمئن باشید که با سه اصل اعتماد ، […]