آرشیو دسته بندی: شفای جسم و روح

شفای ذهن و جسم قسمت یازدهم

خروج از دایره امن و فرار از ذهن و باور محدود (سفرنامه بستک با دوچرخه) قسمت۴ پایانی روز سوم دوچرخه سواری پس از خواب آرامبخش شبانه در مهمانسرای آغای متولی (توانا) چاه بنارد همراه با صدای ملکوتی اذان صبح از خواب برخواسته پس از ادای نماز جماعت صبح در مسجد جنب مهمانسرا و ملاقات مجدد […]

شفای ذهن و جسم قسمت دهم

خروج از دایره امن و فرار از ذهن و باور محدود (قسمت سوم) سفرنامه بستک ۳۵۰ کیلومتر دوچرخه سواری در مسیر(بندرخمیر،لمزان،بستک،چاه بنارد،کهورستان ،بندرخمیر) صبح روز دوم سفرمان (۱۴۰۱/۰۱/۰۲) سرحال قبل از طلوع آفتاب از خواب برخاستیم بعد از ادای نماز صبح بار، زیرانداز و رخت خود را بر باربند دوچرخه بستیم و پیاده دوچرخه کشان […]