Category Archives: سپاسگزاری برای سلامتی

شفای ذهن و جسم قسمت هشتم

سفرنامه بستک با دوچرخه (۱) خروج از دامنه‌ی امن و پرواز فرا ذهن . برنامه و اجرای ۳۵۰ کیلومتر دوچرخه سواری در مسیر پرشیب و سربالایی. در ادامه تولید محتوای ماهانه ی سایت دنیای سپاس در اسفند ماه ۱۴۰۰ پس از اجرای دو استقامتی ژئوپارک تریل قشم و تولید محتوای آن در جهت خروج از […]

شفای جسم و روح قسمت پنجم

تجربه ی زانو درد (سفتی زیر زانو ، سفتی و گرفتگی عضلات ساق پا، ورم ساق پا، ورم مچ پا، و ورم بالای زانوی پای دیگر) چالش این دردها در ماه گذشته و آموختنی های آن…. از آنجا که در سال‌های اخیر بیماری و دردهای متفاوتی را به عنوان چالش جهت یافتن نشانه ها و […]