آرشیو دسته بندی: باورهای اساسی زندگی

انسان شگفت انگیزی که همواره توانمندی خود را فراموش می کند

دو وجه متضادی که انسان می تواند با تعادل آن شگفتی بیافریند.. در عجبم که برای رسیدن به قله‌های رفیع و خلق شاهکارهای بدیع به تمام انسانها قدرت و انرژی فوق تصور بخشیده شده(و لقد کرمنا بنی ادم..) …. اما اکثر ماها آن را نمی بینیم و به باور آن نمی‌رسیم و عجیبتر اینکه امروز […]

ترس یا ایمان

 مرز باریک بین احتیاط و ترس و جایگاه ایمان ما از سیاره خود رویای ناکارآمدی داریم. بیشتر انسان‌ها به لحاظ ذهنی دارای بیماری به نام ترس فراگیر (بیش از حد و مضر) هستند. علائم این بیماری، احساساتی است که خود باعث رنجش انسان‌ها می‌شود و می‌تواند توام با یکی از فیلترهای منفی یا چند مورد […]