آرشیو دسته بندی: سپاسگزاری

سلامت و شفای جسم و روح قسمت دوم

تا چه اندازه توانمندی جسمی خودمان را قبول داریم و چقدر بر روی عزت نفس خود کار کرده ایم؟ بهتره با یک مثال ساده موضوع را روشن کنیم یک معتاد آشغال جمع کن را در نظر می گیریم و خصوصیات او را بیان می کنیم بدلیل اعتیاد و عدم توانایی در ترک مواد مخدر احتمالا […]

معنوی ترین کار جهان سپاسگزاری است…

معنوی ترین کار جهان سپاسگزاری است رسالتم این است  که هر روز یک قدم به خدا نزدیکتر شوم و این را به تجربه یافته ام که وقتی سپاسگزارتر هستم به خدا نزدیکترم.   خدا با ما هیچ فاصله ای ندارد، فاصله ما با خدا صفر است. با حس شادی و آرامش می توانیم حضور خداوند […]