دو جاده در جنگلی از هم جدا می شدند و من آن را که مسافر کمتری عبور کرده بود برگزیدم و همین تمام دگرکونی های زندگیم را موجب شد
مگز می شود زندگی من را در هم ریخته آفریده باشد خدای دانه های انار
Slide 1 - copy
Slide 1
Slide 2
در همه حال شاکر باش
Slide 6
خدا از جایی که گمان نمی کنی روزیت را می دهد
دوراهی
خدای-دانه-های-انار
previous arrow
next arrow

آخرین مقاله ها

دانلود کتاب ها

تصویر کتاب آئین دوست یابی

درس نامه حال خوب