در همه حال شاکر باش
خدا از جایی که گمان نمی کنی روزیت را می دهد
دو جاده در جنگلی از هم جدا می شدند و من آن را که مسافر کمتری عبور کرده بود برگزیدم و همین تمام دگرکونی های زندگیم را موجب شد
مگز می شود زندگی من را در هم ریخته آفریده باشد خدای دانه های انار
previous arrow
next arrow
Slider

آخرین مقاله ها

دانلود کتاب ها

تصویر کتاب آئین دوست یابی

درس نامه حال خوب